TOP PAGE
TALK SCHEDULE     POSTER
Time 1/20 Sun. 1/21 Mon. 1/22 Tue. A. Deruelle
9:25-- 9:30  Opening Remarks  Tetsuya Ito
9:30--10:20  Ki Hyoung KO Boju Jiang M. Iwakiri
     Yeonhee Jang
10:30--11:20  Takayuki Morifuji Takashi Matsuoka Yasto Kimura
    T. Kitayama
11:30--12:20  Jae Choon CHA Andrei Pajitnov S. Nagata
    Keiichi Sakai
  (Hiroshi Goda) (Toshitake Kohno)
12:20--13:40  Lunch (80min.)
  Room1 Room2 Room1 Room2
 Arrival (T. Morifuji) (Y. Yamada) (G.T. JIN) (M. Sakuma) Participants list
13:40--14:10  Zhiqing Yang Se Goo KIM Akira Yasuhara Xuezhi Zhao China
14:20--14:50  T. Kitano Fan Ding Hao Zheng Zhi Lu Japan+
15:00--15:30  Hongbin Sun Ki-Heon YUN Hun KIM Jiming Ma Korea
15:30--16:00 Poster Session / Tea Time Poster Session / Tea Time
 (M. Suzuki) (T. Kitano) (T. Takata) (T. Kobayashi)
16:00--16:30  Hyo Won PARK Jianchun Wu Ryo Nikkuni Qiang Zhang
16:40--17:10  Shida Wang Eiko Kin Seo Jung PARK K. Morimoto
17:20--17:50  Seiichi Kamada M. Takasawa Tamas Kalman Toru Ikeda
18:00--18:30  Y. Yamaguchi T. Nakamura Banquet (18:00--20:00)
    
     
Time 1/23 Wed. 1/24 Thu. 1/25 Fri.
    
9:30--10:20 Toshifumi Tanaka In Dae Jong 
    
10:30--11:20 Jiangang Yao Gyo Taek JIN 
   Departure
11:30--12:20 Yo'av Rieck (Shicheng Wang) 
  Lunch 
 (Akio Kawauchi) Excursion 
12:20--13:40 Lunch (80min.) 
 Room1 Room2 
 (M. Teragaito) (Y. Marumoto) 
13:40--14:10 Fengchun Lei Sang Youl LEE 
14:20--14:50 Sang Yop LEE T. Yashiro 
15:00--15:30 Mingxing Zhang Akiko Shima 
15:30--16:00 Poster Session / Tea Time 
 (K. Habiro) (Y. Nakanishi)  1st East Asia
16:00--16:30 Jung Hoon LEE K. Tanaka  Seoul, Korea
16:40--17:10 Jun Murakami A. Stoimenow  2nd East Asia
17:20--17:35 T. Kuriya Shin Satoh  Dalian, China
17:40--17:55 D. Moskovich Reiko Shinjo  3rd East Asia
18:00--18:15 Saki Umeda T. Kadokami  Osaka, Japan
13 Feb.